June 29, 2022

roman80

ความเป็นมา กำถั่ว กําถั่ว คือ อะไร roman80 กำถั่ว ถือกำเนิดขึ้นใน บ่อน เดิมพันประเทศจีนโบราณ มีมายาวนานมากแต่ไม่สามารถระบุได้ว่า ยุคไหน ที่ได้เกิดแน่นอน โดยกำถั่วมีมาพร้อมกับโรงฝิ่น...